เชิญประลองกำลัง ใครกันบ้างจะเหมือนช้างสาร

ช้างเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่โตและมีกำลังแข็งแรงมหาศาลเหนือสัตว์ชนิดใด ช้างถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงเนื่องจากในสมัยก่อนองค์พระมหากษัตริย์จะใช้เป็นพาหนะทรงในการออกศึกและเป็นพระราชพาหนะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับยังที่ต่างๆอีกด้วยนะคะ โดยเฉพาะประเพณีโบราณนั้นถ้าประเทศใดมีช้างเผือกมากหรือมีหลายเชือกจะแสดงถึงพระบารมีอันใหญ่หลวงแห่งองค์พระมหากษัตริย์แห่งประเทศนั้นๆ และประชาชนชอบที่จะนำช้างมาลากซุงหรือลากไม้ที่ตัดแล้วออกจากป่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงช้างเป็นอาชีพเพื่อรับจ้างลากไม้ ลากซุงหรือแม้แต่การแสดงโชว์ตามที่ต่างๆเช่น ที่จังหวัดสุรินทร์ ช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดสามารถสอนให้รู้จักเลียนแบบคนได้เช่น สวัสดี เต้นรำ ขอบคุณ เป็นต้น บางแห่งยังใช้ช้างเป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว ช้างจะกินพืช(ทุกส่วนของพืช)เป็นอาหารเช่น กล้วย อ้อย สัปปะรด แตงทุกชนิด เป็นต้น ช้างนอกจากจะรูปร่างใหญ่โตแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์และน่ารักโดยเฉพาะลูกช้างตัวน้อยๆ ถ้าทุกคนได้พบเห็นคงไม่ปฏิเสธในความน่าเอ็นดูของเขา เราสนทนาเรื่องพลังช้างสารแล้ว ลองมาทดลองดูว่าคนตัวน้อยๆอย่างพวกเราทำอย่างไรจะมีพลังมหาศาลอย่างช้าง เราจะไปพิสูจน์พลังนี้จากเกมส์ชักเย่อค่ะ!

8150221-183847

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมส์ชักเย่อคือ เชือกเส้นใหญ่(เชือกที่ทำจากปอหรือปอกระจูด)

วิธีเล่นเกมส์ชักเย่อ

-แบ่งผู้เล่นเกมส์ออกเป็น 2 ทีมๆละ 10-20 คน หรือมากกว่านี้

-กรรมการแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างผู้เล่นเกมส์ทั้งสองฝ่าย

-กรรมการชี้แจงวิธีการเล่นเกมส์ชักเย่อ; ให้ผู้เข้าแข่งขันเกมส์ทั้งสองฝ่ายยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งห่างจากเส้นเขตแดนประมาณ 10-20 เมตร(หรือแล้วแต่ความเหมาะสมที่กรรมการจะกำหนด) ให้ทั้งสองฝ่ายดึงเชือกให้ตึงและให้ส่วนกลางของเชือกอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตพอดี เมื่อกรรมการให้สัญญาณให้ทั้งสองฝ่ายแสดงพลังด้วยการดึงเชือกเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามล้ำเขตแดนจนหมดทุกคนจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะเกมส์การแข่งขันค่ะ

การแข่งขันเกมส์ชักเย่อนอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังฝึกให้ผู้เล่นเกมส์ได้รู้คุณค่าของพลังที่เกิดจากความสามัคคี การรู้จักแพ้ชนะและการให้อภัยค่ะ