มารู้จัก “กายตัวจริง” ของตัวเองกัน

71115789656

ชื่อว่า “ร่างกาย” นี้ โดยปกติเป็นที่สุมของกระดูก 300 กว่าชิ้น อยู่ติดกันด้วย “ข้อต่อ” 180 ข้อ รัดรึงไว้ด้วย “เส้นเอ็น ” 900 เส้น ฉาบไว้ด้วย “เนื้อ” 900 ชิ้น หุ้มด้วย “หนังสด” บาง ๆ ปิดไว้ด้วย “ผิว” มี “ช่องน้อยช่องใหญ่” มี “มัน” หลั่งไหล ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างตลอดเวลา เหมือน “โถใส่มันข้น” มี “หมู่หนอน” เข้าไปเสพอยู่ เป็นบ่อเกิดแห่งโรคทั้งหลาย เป็นที่ตั้งอาศัยแห่ง “ทุกขธรรม” มีสิ่งหลั่งไหลจากบาดแผลทั้ง 9 เป็นประจำ เหมือน “ฝีสุกที่แตก”คือ เป็นร่างกายที่มี “ขี้ตา” หลั่งออกจากตาทั้งสอง มี “ขี้หู” ไหลออกจากหูทั้งสองมี “น้ำมูก” หลั่งออกทางช่องจมูก มี อาหาร ดี เสมหะ และเลือด หลั่งออก จากปาก มี “อุจจาระปัสสาวะ” หลั่งออกจากทวารทั้งสองเบื้องต่ำ

มี “หยาดเหงื่อ” สกปรก หลั่งออกจากขุมขน 9 หมื่น 9 พันขุมขน มีแมลงวันหัวเขียวเป็นต้น บินตอมห้อมล้อมไป เป็นร่างกายที่บุคคลไม่ปรนนิบัติด้วยกิจมี ล้างหน้า แปรงฟัน สระผม อาบน้ำ นุ่งห่ม เป็นต้น ปล่อยผมยุ่งหยาบตามมีตามเกิดแล้วเที่ยวไปสู่บ้านโน้นบ้านนี้เมื่อไหร่ ไม่ว่าเป็นพระราชา คนเทขยะ เป็นต้น คนใดคนหนึ่ง ก็ไม่แปลกกัน เพราะความที่มีร่างกาย “เป็นปฏิกูล” เสมอกัน

เพราะความที่ร่างกายเป็นของสกปรก มีกลิ่นเหม็น น่าเกลียดและเป็นปฏิกูลอย่างนี้ ในร่างกายของคนทุกชนชั้นวรรณะ จึงชื่อว่า
ไม่มีความต่างกัน

ก็ร่างกายนี้ บุคคลขัดถูกมูลฟัน (ขี้ฟัน) ด้วยกิจมีการล้างหน้าสีฟันเป็นต้น ใช้ผ้าต่าง ๆ ปกปิดอวัยวะ อันจะยังความละอายให้กำเริบเอาไว้ ลูบไล้ด้วยเครื่องลูบไล้กลิ่นหอมมีสีต่าง ๆ ประดับด้วยเครื่องประดับประดาต่าง ๆ ก็ย่อมกระทำให้ถึงซึ่งอาการอันจะพึงถือเอาได้ว่า “เรา” ว่า “ของเรา”

จากนั้นไป เพราะอาศัยเครื่องแต่งตัว อันเป็นของจรมานี้ปกปิดเอาไว้ เมื่อไม่รู้อยู่ ซึ่งลักษณะแห่ง “อสุภะ” อันมีรสของตนตามความเป็นจริงอย่างนั้นของร่างกาย ชายย่อมทำความยินดีในหญิง หญิงย่อมทำความยินดีในชาย

แต่ว่าโดยปรมัตถ์แล้ว ชื่อว่า ฐานะที่ควรแก่ความเป็นสิ่งน่ายินดีในร่างกายนี้ แม้เพียงอณูก็หามีไม่ หากเราได้พิจารณาเห็นร่างกายของเราตามความเป็นจริงแล้ว ความ “หลง” ในกายคงจะลดน้อยถอยลง แล้วเริ่มแสวงหาสิ่งที่เป็นความงามที่แท้จริงใน “ใจ” กันเพิ่มขึ้น

จากส่วนหนึ่งของ “หนังสือวิสุทธิมรรค” ว่าด้วยเรื่อง อสุภกรรมฐาน

ที่สุดของความทุกข์

w987789456456555

แม้คนที่ปฏิบัติกิจถึงขั้นพระอรหันต์ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่า “ถึงที่สุดแห่งทุกข์”…..ยังไม่เรียกความสุขอยู่นั่นเอง เรียกว่า….ปฏิบัติจนจิตหลุดพ้นจากความทุกข์…..ท่านตรัสว่า “ถึงที่สุดของความทุกข์….พอถึงตรงนั้นแล้ว ทุกข์มันก็’ดับ’ไปเลย ที่สุดอยู่ตรงนั้น ไม่เรียกว่าเป็น’ความสุข’ เพราะความสุขนั้นมันเป็นของ ปรุงแต่ง ไม่มั่นคงอะไร

แต่บางครั้งต้องการให้ชาวบ้านเข้าใจ จึงใช้ภาษาว่า’สุข’บ้าง เช่นตรัสว่า….’พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง’ ก็เพื่อให้ชาวบ้านที่ติด ในความสุขเข้าใจในคำว่าสุขนี้ จะได้รู้ว่านิพพานนั่นมันเป็นสุขอย่างยิ่ง

ไม่ใช่สุขอย่างธรรมดาๆที่เรามีเราเป็นอยู่สุข เพราะการได้เงิน ได้ข้าวของ ได้ลาภ ได้ยศ…อย่างนี้ชาวบ้านรู้ว่าเป็นความสุข แต่นั่น มันไม่ใช่สุขชั้นยอด พระองค์ต้องการให้คนเข้าใจว่า…..

พระนิพพาน นั้นเป็นสุขชั้นยอด คือความดับทุกข์ได้…พูดอย่างนั้นก็เพื่อให้เข้าใจความหมาย อันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง แต่ที่แท้ก็คือ….ถึงที่สุดของการดับทุกข์ นั่นเอง “ทุกข์นี้เป็นสิ่งธรรมดาที่มีอยู่แก่คนทุกคน” แต่ว่าทุกข์มันก็มี’เหตุ’ ไม่มีเหตุก็เกิดขึ้นไม่ได้ พระองค์จึงได้สอนเรื้องเหตุของความทุกข์

ให้เราเข้าใจต่อไป แล้วก็สอนว่า…’ทุกข์นี้ เป็นเรื่องดับได้’…แล้วสอนต่อไปอีกว่า ‘จะดับทุกข์ได้โดยวิธีใด’….เท่ากับสอนให้เรารู้ว่า เรามีโรค… แล้วก็สอนให้รู้ว่า โรคมันเกิดจากอะไร…แล้วก็สอนให้รู้ว่าโรคนี้มันรักษาได้…รักษาได้โดยวิธีใด… บอกไว้แจ่มแจ้งชัดเจน…ตั้งแต่เบื้องต้น..ท่ามกลาง. .ที่สุด เป็นคำสอนที่สมบูรณ์ เพื่อความดับทุกข์ดับร้อนของชาวโลกโดยแท้……. “ถ้าเรานำหลักเหล่านี้มาใช้ ในชีวิตประจำวัน เราก็จะพ้นไปได้…จากความทุกข์ความเดือดร้อนได้”

ที่สุดของความทุกข์ – หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ธรรมเทศนาของหลวงพ่อ – 12 ก.ค. 2536

ธาตุแท้ของสิ่งต่างๆ

dfs789995

ลองสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา..แล้วเราจะพบว่า..ในธรรมชาติเหล่านั้น..ได้แฝงปรัชญาข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดี.. น้ำใส..กลายเป็นน้ำขุ่น.. เพราะมีวัตถุอื่นมากระทบ..ก่อกวน..ฉันใด เปรียบเหมือน..จิตใจของคนเรา..ที่ขุ่นมัว..เศร้าหมอง.. ก็เพราะมีกิเลสมาก่อกวน..หมักหมม..ฉันนั้น

ธาตุแท้ของน้ำ คือ..ความใสสะอาด..
แต่ธาตุแท้ในจิตใจของคน คือ..ความสงบ..

ธาตุแท้ของแฟ๊บ,สบู่ คือ..ชำระความสกปรกภายนอกร่างกาย
แต่ธาตุแท้ของธรรมะ คือ..เพิ่มความสะอาดภายในจิตใจ

ธาตุแท้ของไฟ คือ..เผาไหม้เชื้อเพลิง
ธาตุแท้ของไฟกิเลส คือ..เผาไหม้จิตใจ..
แต่ธาตุแท้ของธรรมะ คือ..ดับกิเลสความเร่าร้อนในจิตใจ..

ธาตุแท้ของลม คือ..พัดพายุนำความเสียหายมาให้..
แต่ธาตุแท้ของธรรมะ คือ..พัดความชุ่มเย็นเข้ามาในชีวิต..

ธาตุแท้ของดิน คือ..ความคงทนไม่หวั่นไหว..
แต่ธาตุแท้ของจิตใจ คือ..ความไม่หวั่นไหวและมั่นคง..

ธาตุแท้ของความจน คือ.. มีไม่พอ
ธาตุแท้ของความรวย คือ..พอไม่มี
แต่ธาตุแท้ของธรรมะ คือ..พอมี พอเป็น พออยู่ พอได้ และพอเพียง

ธาตุแท้ของความทุกข์ คือ.. ทุกข์มันมาก..สุขจึงน้อย..
ธาตุแท้ของความสุข คือ..ทุกข์มันน้อย..สุขจึงมาก..
แต่ธาตุแท้ของธรรมะ คือ..สุขไม่มี ทุกข์ไม่มี ปล่อยวาง..ว่างเปล่า..เบาสบาย

ดังนั้น..
ธาตุแท้ในจิตใจ..ของเรา..ก็เหมือนกัน..จะใสสะอาด..
เบาสบาย..ไม่เป็นทุกข์ได้..
ก็เพราะมีธรรมะชำระล้างจิตใจ.

หนูรักพ่อกับแม่

โดย  “เด็กหญิงณัฐธยาน์  อบหอม”

หนูมีความสุขมากในครอบครัวเพราะครอบครัวของหนูมีทั้งพ่อและแม่  หนูมีความสุขที่พ่อแม่ไม่เคยทะเลาะกันแบบรุนแรง  ครอบครัวหูก็เลยมีแต่ความสุขสันต์กันมาก  วันหนึ่งพ่อฉันออกไปทำงานกลับมาพ่อ         ก็ซื้อของให้หนู  หนูมีความสุขมากที่พ่อซื้อของมาให้  หนูมีความสุขมากที่เกิดมาได้เป็นลูกพ่อแม่เพราะพ่อแม่ของหนูมีนิสัยที่ดีและรักหนูมากและหนูก็รักพ่อแม่เหมือนกัน  หนูไม่เคยที่จะโกรธหรือเกลียดพ่อแม่เลย หนูมีแต่ความรักให้กับพ่อแม่  บ้านหนูอยู่บ้านเลขที่  2/1  หมู่  6  ตำบลปากแคว  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  หนูมีความสุขมากแต่ไม่เป็นไรที่หนูอยู่ที่บ้านนอกแต่บ้านนอกก็มีความสนุกสนานมากและยังมีพ่อและแม่อีกด้วย  และทำงานหาเงินมาให้หนูด้วย

134448

เร้าเตอร์ wifi – router wireless

ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ท Wireless router ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญไม่น้อยเหมือนกัน ใครที่จะเล่นเน็ทก็ต้องมีเจ้าตัว Wireless router เสียก่อน ก่อนที่จะเล่นเน็ทแบบไฮสบีทก็คงขาด Wireless router ไม่ได้แน่ เป็นตัวสำคัญของการเล่นเน็ทอย่างแน่นอน Wireless router ตามมาตรฐาน Wireless Router 54Mbps มาตราฐาน IEEE 802.11g Firmware Linux และ wireless คือ เครือข่ายไร้สาย (Wireless communication)ใช้เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย   ปัจจุบันก็มีอยู่หลายยี่ห้อที่ให้เลือกกันเช่น Dlink TPlink  ข้อควรพิจารณา ก่อนการเลือกซื้อของอุปกรณ์นี้กันโดยคำนึงถึง ความเร็วของรับส่งข้อมูล  ระยะทางขอบรัศมีที่มีการส่งระยะไกล  มีความน่าเชื่อถือของสินค้า   ติดตั้งได้ง่าย   มีซอฟแวร์  มีการแสดงไฟในจุดต่างๆของสัญญาณหรือสถานการณ์ทำงาน  มีการใช้พาสเวริสที่ดี ป้องกันการบุกรุกผู้ไม่ประสงค์หวังดีของการใช้งานในแต่ละจุด   สภาพกล่องความสวยงาม  เชื่อมต่ออุปกรณ์กับPC หรืออุปกรณ์อื่นได้อย่างดีเมื่อซื้อมานั้น เราก็มีการเซ็ทค่าต่างๆให้ตรงกับคนที่ใช้อินเตอร์เน็ท และมีการเซ็ทค่าให้เราท์เตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากนั้น Router จะทำหน้าที่แจก IP ให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้สัญญาณอินเตอร์เน็ท จากนั้นเราก็ทดสอบการใช้งานดูว่ามีการใช้งานที่ดีหรือไม่ ควรเก็บแผ่นหรือกระดาษต่างๆมาเป็นคู่มือในการใช้งานแต่ละครั้งตามลำดับเพื่อให้เราท์เตอร์ของเราอยู่ได้และทนทานต่อการใช้งานมากที่สุด

621-134011

ฝันฝันฝัน ทำนายฝัน ว่า ท้อง…ตั้งครรภ์…มีลูก…มีเด็ก

คุณเคยฝันว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือไม่? อย่าตกใจล่ะ

33649

เขาเล่าต่อๆกันมาว่า ถ้าเป็นโสดชีวิตจะโดดเดี่ยวเดียวดาย หาคนรู้ใจไม่ได้ ถ้ามีคู่ครองแล้วขอทายว่า ระวังความขัดแย่งมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นไม่หนักก็เบา แต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยครับเรื่องบางเรื่องมันก็อาจไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป ทำดีได้ดีอยู่แล้ว

สง่า มัชฌิมา คนที่น่ารู้จัก

โดย “อุไรวรรณ”

ชื่อนายสง่า  มัชฌิมา  อายุ  47  ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านวังไทรย้อย  ทำทุกอย่างให้กับหมู่บ้าน  วังไทรย้อย  เช่น  ทำน้ำประปาให้กับหมู่บ้านวังไทรย้อย  ให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำประปาโดยไม่ไปตักน้ำ            จากคลอง  และทำให้ชาวบ้านกินน้ำสะอาดใช้น้ำสะอาด  และทำสะพานให้ชาวบ้านไปไร่นาโดยไม่ต้อง ขี่รถลงคลองเพราะเวลาถึงฤดูฝนที่ไรน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านไปทำนา  ทำไร่ไม่ได้นายสง่า  มัชฌิมา  หรือผู้ใหญ่บ้านไปของบจากเทศบาลของตำบลเพื่อมาทำสะพานให้กับชาวบ้านเพื่อใช้ไปทำนาไรได้สะดวก  ไม่ต้องไปทางคลองหรือน้ำ  และนายสง่า  มัชฌิมาหรือผู้ใหญ่บ้านไปของบจากเทศบาลตำบลมาสร้างหรือทำความสะดวกให้กับหมู่บ้านมาสร้างศาลากลางบ้านเพื่อเรียกการประชุมหมู่บ้านได้สะดวก เพื่อชาวบ้านได้ไปร่วมตัวกันง่ายขึ้นและเอาของส่วนรวมของหมู่บ้านไปไว้ที่ศาลากลางบ้านใครมีงานอะไรก็ไปเอาถ้วยชามหรือเต้นไปร่วมงานและนำมาเก็บที่เดิมเพื่อใช้ต่อไปและสร้างถนนคอนกรีตเพื่อขับขี่ได้สะดวกแต่เดิมเป็นทางมีก้อนหินหรือดินทรายเต็มไปหมดผู้ใหญ่จึงของบมาสร้างถนนคอนกรีตเพื่อขับขี่สะดวกสบาย  ทุกคนจึงภาพภูมิใจที่ผู้ใหญ่หามาให้และมีอีกมากมายที่ผู้ใหญ่บ้านนำเทคโนโลยีมาให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ทุกคนจึงคิดว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดีศรีหมู่บ้านได้  เพราะช่วยเหลือชาวบ้าน มามากต่อนักแล้ว

images11230001

วันนี้มารู้จักคนดีศรีสุโขทัย กรุงเก่าแห่งแรกของไทย

โดย  “ณัฐรดา”

นายลลิน  สุขฉายา  อายุ  64  ปี  อยู่บ้านเลขที่  1  หมู่  4  ตำบลทับผึ้ง  อำเภอศรีสำโรง  อาชีพเป็นหมอนวด  เป็นหมอนวดที่นวดเก่งและให้คำปรึกษาแก่คนอื่นเมื่อผู้อื่นมีปัญหา  และคอยให้ความรู้แก่ทุกคน  เรื่องที่เวลามีอาการปวดเมื่อยหรืออย่างอื่น  และหมอนวดคนนี้คอยช่วยเวลาบ้านอื่นมีปัญหาหรือมีงานต่าง ๆ  และเมื่อเด็กมีเวลาว่างก็จะให้หมอนวดคนนี้ทำของเล่นให้เล่นบ้าง  เล่านิทานให้ฟังบ้าง  จะเป็นทั้งหมดนวดและเป็นคอยให้ความสุขแก่ทุกคน  พวกเด็ก ๆ  จะเรียกหมอนวดคนนี้ว่า  “ตาริน”  เป็นชื่อที่คนในหมู่บ้านเรียกกันทั่วไป  เพราะว่าตารินจะเป็นที่รักของทุกคน  หมู่บ้านของเราจึงมีความสุข  เป็นคนมีน้ำใจ  ชอบช่วยเหลือคนอื่น  ฉันเลยให้ตารินเป็นคนดีในหมู่บ้านของฉัน

458866666

เสียงเพลงต่อชีวิต

เสียงเพลงต่อชีวิต

150110-233216

โดย  “กษิมา  หอมเรือง”

ฉันรักเสียงเพลงเพลงทำให้ฉันมีความสุขและทุก ๆ  ครั้งที่ฉันเศร้าหรือฉันเหงาเสียงเพลงทำให้ฉันนั้นมีความสุขและไม่รู้สึกเหงา  บางครั้งในเวลาเราอยากออกระบายฉันเปิดเพลงฟังฉันก็รู้สึกระบาย  หรือบางครั้งฉันทำการบ้านไม่ได้ฉันก็จะนั่งฟังเพลงผ่อนคลาย  แล้วฉันสบายใจฉันค่อยมานั่งทำงาน    นี่แหละเหตุผลที่ฉันหลงใหลในเสียงเพลงเพราะเพลงทำให้เราไม่เครียด  เพราะเพลงทำให้อารมณ์ดีมีความสุข  ฉันจึงรักเสียงเพลง  ฉันจึงหลงเสียงเพลง  ฉันอยากให้ทุกคนชอบเสียงเพลง  รักเสียงเพลงแบบฉัน  เพราะเสียงจะทำให้ทุกคนอารมณ์ดี  คุณล่ะคะชอบฟังเพลงอย่างฉันไหม!

สมาชิกใหม่

สมาชิกใหม่

images

โดย  “เด็กหญิงสกุณา  อารีรักษ์”

ฉันชื่อ  เด็กหญิงสกุณา  อารีรักษ์  ชื่อเล่น  จอย  ครอบครัวของฉันมี  4  คน  คือ  พ่อ  แม่  พี่สาวและฉัน  ครอบครัวของฉันมีความสุขมาก ๆ  ที่บ้านฉันมีสมาชิกใหม่  คือ  หลายคนแรก  ฉันมีความสุขมาก ๆ  สำหรับหลายคนแรก  แม่ของฉันมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับหลาน  ครอบครัวฉันเป็นครอบครัวเล็ก ๆ  แต่ก็มีความความสุขทุกวัน  ทุกวันจันทร์ครอบครัวและฉันจะมากินข้างใต้แสงจันทร์